This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

[CNN#072] Czy umiesz budować relacje?

 • CNN#111 Cztery zasady miłości

  14:20

  #cnnkazankodookienka #langustanapalmie

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)

  III Niedziela zwykła, Rok C

  ______________________________________

  1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

  Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

  2. czytanie (1 Kor 12, 12-14. 27)

  Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

  Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

  Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
  ________________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu


  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → Facebooku ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  _______________________________________

 • 12 Dobrych Praktyk Budowania Relacji z Klientami - Michał Sadowski na #ilovemkt 2017

  21:57

  Prezentacja z konferencji iLoveMkt 2017. W prezentacji znajdziesz listę dobrych praktyk relacji z klientami w sieci. Porady i narzędzia pozwalające na personalizację kontaktu, a tym samym utrzymanie wysokiego tempa wzrostu ilości klientów w Twoim biznesie. Garść porad z dziedziny Obsługi Klienta (Customer Success) oraz optymalizacji procesów sprzedaży.
  -
  Weź daj suba :) ►
  -
  Facebook:
  Twitter:
  Instagram:
  -
  Michał Sadowski to założyciel i prezes Brand24 S.A. firmy zajmującej się monitoringiem Internetu, z którego korzystają tysiące marek z 50 krajów. Startup Founder of the Year w konkursie The Next Web Startup Awards. Autor bestsellerowej książki Rewolucja Social Media.

 • Pachnidła S05E05 Jak buduje się trwały związek?

  1:25:28

  Piąta konferencja piątego sezonu Pachnideł o. Adama Szustaka OP wygłoszona w Lublinie.

  Wszystkie konferencje z cyklu Pachnidła zostały wydane na dwóch audiobookach Pachnidła i Pachnidła 2, które można kupić w sklepie Fundacji Malak: albo na iTunes.

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • NV#189 Weź życie w swoje ręce

  13:30

  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka:
  Zdjęcia i montaż: Adam Szustak OP
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama Szustaka znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • NV#197 Depresja - skąd się to bierze?

  12:49

  Nocna edycja Niecodziennego Vloga

  Muzyka: Finding Hope:
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:
  Zapraszamy.

 • NV#269 Jakie cechy ma dojrzała osoba?

  14:10

  Nocna edycja Niecodziennego Vloga

  Muzyka: Finding Hope:
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:
  Zapraszamy.

 • NV#181 Jak odróżnić dobrą i złą seksualność?

  15:21

  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka:
  Zdjęcia i montaż: Adam Szustak OP
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama Szustaka znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • Elementarz #04 Jak odróżnić grzechy lekkie i ciężkie?

  20:09

  #Elementarz #Sakramenty #Spowiedź
  Zapraszamy na serię ELEMENTARZ czyli najbardziej podstawowe prawdy katolickiego życia, dogmatów, prawd wiary i sakramentów. Kolejne odcinki w środy i poniedziałki. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię o spowiedzi.

  Muzyka:
  Jan Smoczyński


  Aby nas można wesprzeć kliknij tu

  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • NV#280 Po co Bóg nas połączył, skoro nam nie wyszło?

  12:19  Nocna edycja Niecodziennego Vloga

  Muzyka: Finding Hope:
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:
  Zapraszamy.

 • CNN#072 Czy umiesz budować relacje?

  13:38

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na IV Niedzielę Wielkanocną (Rok B).

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
  _______________________________________

  1. czytanie (Dz 4, 8-12)

  Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

  2. czytanie (1 J 3, 1-2)

  Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

  Ewangelia (J 10, 11-18)

  Jezus powiedział:

  «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
  _______________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||
  _______________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||

 • CNN#068 Jak znaleźć Boga?

  13:37

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na V Niedziela Wielkiego Postu (Rok B).
  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
  _______________________________________

  1. czytanie (Jr 31, 31-34)
  Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

  2. czytanie (Hbr 5, 7-9)
  Bracia: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

  Ewangelia (J 12, 20-33)
  Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
  ________________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:


  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Tu nas można wesprzeć:
  _______________________________________

 • Jak zostać przyjacielem Jezusa?

  1:45:02

  Jak zostać przyjacielem Jezusa?

  Gościem Nocnych Świateł był:
  - ksiądz Krzysztof Kralka SAC - ewangelizator i rekolekcjonista, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, założyciel wspólnoty PrzyjacieleOblubienca.pl

  #NocneSwiatla #PawelKrzeminski #RadioPlus

 • Jak budować relacje w nieruchomościach? | EDU 6

  7:27

  Jak to jest, że niektórzy wracają z eventów nieruchomościowych:

  -z nowymi kontaktami, które zamieniają w okazje biznesowe,
  -z nowymi pomysłami, które od razu realizują,
  -z odpowiedziami na pytania, na które nie znali odpowiedzi,
  -z poczuciem, że to były dobrze zainwestowane pieniądze i świetnie spędzony czas.

  A w tym czasie niektórzy przestali już w ogóle w nich uczestniczyć. Czy są to spotkania lokalne czy ogólnopolskie to po prostu nie opłaca się im w nich uczestniczyć.

  Więc co różni te 2 grupy?


  Ostatnie 2 lata byłem praktycznie co drugi tydzień na spotkaniach i za każdym razem chciałem robić coś lepiej niż poprzednio. Małymi krokami do celu.

  Zacząłem zwracać uwagę co składa się na dobry networking, budowanie relacji z innymi inwestorami i czy w ogóle warto to robić.

  Wtedy zdałem sobie sprawę, że niewiele potrzeba, aby zacząć wyciągać z takich spotkań tyle, żeby zaczęło się opłacać tam być.

  Jeżeli nie czujesz, że warto lub straciłeś już chęć do takich wyjazdów to sprawdź te 4 kluczowe kwestie, których brak utrudniał mi działanie. Być może warto coś z nich wprowadzić u siebie i dać jeszcze jedną szansę spotkaniom na żywo z innymi inwestorami.

  Daj znać co jeszcze byś dodał do tej listy :)


  INFORMACJE O KSIĄŻCE:

  ZNAJDŹ NAS:

  SUBSCRIBE:
  FACEBOOK:
  STRONA GŁÓWNA

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  FACEBOOK:
  INSTAGRAM:
  BLOG:

  KONTAKT: info@moniter.pl

 • Zdrowe relacje są trudne do zbudowania, ale da się je zbudować! | Ewa Kosowska-Korniak | TEDxWSB

  18:48

  W swoim wystąpieniu opowie, jak budować zdrowe relacje międzyludzkie. Dr nauk prawnych, mediator sądowa, specjalistka ds. PR, dziennikarka, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, wykładowca WSB w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at

 • Jak budować trwałe relacje? - Dawid Bagiński | SHOW 062

  7:24

  SUBSKRYBUJ mój kanał! ▻
  ✔Jak budować trwałe relacje? | SHOW 062
  ???? Zadaj swoje pytanie w komentarzu lub na FB z #dawidbagiński

  ???? Czy umiesz budować trwałe relacje? ????????Związki z innymi ludźmi stanowią istotę naszego życia, a wszystkie dobre i wspierające relacje sprawiają, że nasze życie staje się bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. Dlatego tak ważne jest rozwijanie w sobie umiejętności budowania dojrzałych relacji. Pamiętaj sycące relacje, to te w których rozkwitamy.???? ????Oglądaj do końca i przekonaj się sam ????

  ???????? Gotowy do budowania relacji?
  Kciuki w górę i lecimy ????????????

  ⏩ A jak budujesz relacje z innymi ludźmi? Podziel się z Nami swoją historią! ????


  Spodobało Ci się wideo? Zostaw łapkę w górę
  oraz SUBSKRYBUJ, aby nie przegapić żadnego odcinka:


  Fajne materiały dla Was!
  ⚫ Jak zacząć biznes? |
  ⚫ Jak zarabiać na YouTube? | hts://youtu.be/vNdX_Rx42HI
  ⚫ Jak odnieść sukces finansowy i zadowolenie życiowe? |
  ________________________________
  BLOG:
  SNAPCHAT: dawidbagiński
  INSTAGRAM:
  FACEBOOK:

 • CNN#077 Trójca trzema słowami

  12:21

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
  _______________________________________

  1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)

  Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

  2. czytanie (Rz 8, 14-17)

  Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

  Ewangelia (Mt 28, 16-20)

  Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
  «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
  ________________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:


  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Tu nas można wesprzeć:
  _______________________________________

 • CNN #136 Dwa rodzaje katolików

  49:10

  #cnnkazankodookienka #langustanapalmie

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę.
  XVI Niedziela zwykła, Rok C
  _______________________________________

  1. czytanie (Rdz 18, 1-10a)

  Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.

  A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».

  Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.

  Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie».

  Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna».

  2. czytanie (Kol 1, 24-28)

  Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

  Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

  Ewangelia (Łk 10, 38-42)

  Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będziepozbawiona».
  _______________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →

  Zapraszamy na nowy portal

  Polecamy subskrypcje portalu na YT

  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na Facebooku:

  Twitterze:

  Instagramie:


  Zapraszamy.

 • CNN#044 Na czym polega Boża sprawiedliwość?

  17:24

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na XXV niedzielę zwykłą (Rok A). Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)

  1. czytanie (Iz 55, 6-9)
  Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

  2. czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a)
  Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

  Ewangelia (Mt 20, 1-16a)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 • Szeptaki #16 Bóg Cię zaplanował

  9:31

  Tu nas można wesprzeć:

  Zdjęcia i montaż: Daniel Truszkowski


  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama Szustaka znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • NV#192 Apple czy Samsung? Bardziej katolicki jest...

  14:08

  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka:

  Montaż: Mateusz Niedośpiał
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama Szustaka znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • Przeszkody #04 Przeszkoda Marii Magdaleny

  9:14

  Przez najbliższe 6 tygodni chcemy wspólnie przyjrzeć się przeszkodom i temu co sprawia, że trudno spotkać nam w życiu Zmartwychwstałym Chrystusem. Zapraszamy.
  ________________________________________

  Zdjęcia i montaż:
  Łukasz Głąb |
  ________________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:


  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Tu nas można wesprzeć:

  _________________________________________

 • Małżeński warsztat: Budowanie więzi w związku

  2:8:24

  Małżeński warsztat: Budowanie więzi w związku

  W cyklu Małżeński warsztat Gościem Nocnych Świateł jest:
  - br. dr Piotr Zajączkowski OFMCap - terapeuta małżeński, organizator Weekendów Małżeńskich w Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu

 • NV#012 Nie bój się ROBACZKU! PLENG

  10:33

  Dwunasty epizod Niecodziennego Vloga. Odcinki zawsze we wtorki, czwartki i niedziele. Wieczorami.

  Muzyka: Finding Hope:

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:
  Zapraszamy.

 • Rozplątani - Jak naprawić trudne relacje? O. Adam Szustak, seria: Rób to co Jezus - PROMO

  1:48

  więcej na

 • NV#178 Ja mam zawsze rację!

  13:14

  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka:

  Zdjęcia i montaż: Adam Szustak OP

  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama Szustaka znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • Relacja z Jezusem - ks. Piotr Kanarek 19.02.2020

  1:23

  Czemu Jezus nie uzdrawia natychmiast?

  #TylkoKrótko

 • PLASTER MIODU. Psalm 127: Na próżno

  11:35

  #plastermiodu #langustanapalmie #psalmy

  Internetowe słuchowisko PLASTER MIODU z komentarzami do psalmów.

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →

  Grafika:  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||
  _______________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||

 • CNN#071 Gdzie znaleźć Jezusa?

  14:38

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na Trzecią Niedzielę Wielkanocną (Rok B).

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
  _______________________________________

  1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

  Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

  2. czytanie (1 J 2, 1-5)

  Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
  Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

  Ewangelia (Łk 24, 35-48)

  Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
  Aby nas wesprzeć kliknij tu →
  _______________________________________

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||
  _______________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||

 • Vlog #012 - Budowanie relacji

  9:20

  Odwiedziłem Szmona Mierzwę - mastera od budowania relacji


  Agenda:
  ????zmiana operatora komórkowego
  ????prowadzeniu biznesu online
  ????konfigurowanie setupu do nagrania podcastu
  ????jak poprawić jakość nagrywanego dźwięku?
  ????rozmowa o relacjach

  Narzędzie do poprawy jakości dźwięku (Voicemeeter):


  ????Zasubskrybuj mój kanał:


  ????Chcesz nauczyć się Excela? Zapisz się na newsletter:


  ????Jeśli chcesz więcej użytecznej wiedzy - wpadnij na mój Instagram:


  ????Posłuchaj podcastu Excellent Work w Twojej ulubionej aplikacji. Pełna lista na:

 • JAK BUDOWAĆ BLISKOŚĆ „Rozmowy Podsłuchane” Maria Moneta-Malewska & Piotr Jör Grabowski

  11:20

  Film z cyklu „Rozmowy Podsłuchane”, w których z Marią Monetą-Malewską lekarzem medycyny, psychoterapeutką, mistrzynią Rinzai Zen rozmawiamy o życiu, miłości, dojrzewaniu, pracy nad sobą, poszukiwaniu spełnienia, byciu tu i teraz w szczęściu i równowadze.

  Ogromne doświadczenie, charyzma i wiedza zebrane w cyklu programów, które oddajemy w Twoje ręce abyś mógł czerpać z nich pełnymi garściami i zmieniać swoje życie na lepsze.

  Z Piotrem Jörem Grabowskim Maria rozmawia o miłości, związkach, budowaniu trwałych relacji dających szczęście, satysfakcję i poczucie spełnienia.

  Zapraszamy do subskrybcji – co tydzień nowy odcinek.

  Więcej rozmów „O ŻYCIU” znajdziesz tu:

  Więcej rozmów „O MIŁOŚCI” znajdziesz tu:

  Zapraszamy do subskrybcji – co tydzień nowy odcinek.

  muzyka: Yossarian Malewski


  realizacja: Mongrel Label

 • Trudne relacje międzyludzkie

  12:54

  Insta:@cosmicallice
  Kontakt:Cosmicallice@gmail.com

 • Przeszkody #01 Przeszkoda Tomasza

  8:58

  Przez najbliższe 6 tygodni chcemy wspólnie przyjrzeć się przeszkodom i temu co sprawia, że trudno spotkać nam w życiu Zmartwychwstałym Chrystusem. Zapraszamy.
  ________________________________________

  Zdjęcia i montaż:
  Łukasz Głąb |
  ________________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:


  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Tu nas można wesprzeć:

  _________________________________________

 • NV#190 Kapłaństwo kobiet, pieniądze w zakonie

  19:36

  Spis pytań, na które ojciec odpowiedział w różnych odcinkach Q&A:


  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka: Joakim Karud:

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:
  Zapraszamy.

 • NV#285 Jak ogarnąć życie? Dwie zasady

  12:25

  Tu nas można wesprzeć:

  Muzyka: Finding Hope:
  Zdjęcia i montaż: Adam Szustak OP
  _______________________________________
  Więcej nagrań o. Adama Szustaka OP znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku →
  Twitterze →
  Instagramie →

  Zapraszamy.

 • Moje owce słuchają mego głosu - - Niedziela Dobrego Pasterza

  11:29

  J 10, 27-30
  ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Jezus powiedział:
  «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

  Oto słowo Pańskie.

 • Relacje międzyludzkie ćwiczenie Przyciągnij Miłość wywiad z Agnieszką Przybysz cz.III

  8:28

  dołącz do nas i odbierz prezent, gdziekolwiek jesteś. Część III Relacje międzyludzkie - praktyczne ćwiczenia jak budować wspaniałe relacje. Jakie wzorce wniosłeś w swoje życie dorosłe, które sabotują Twój sukces w relacjach. Przyciągnij miłość coaching relacji wywiad z Agnieszką Przybysz
  W pierwszej kolejności otrzymasz serię wideo.
  Jakie masz palące pytanie w temacie związków i budowania relacji? napisz proszę poniżej...

  Subskrybuj ten kanał YT: i bądź na bieżąco włącz powiadomienia ????
  Poczytaj


  Dołącz do nas:
  Instagram:

  Grupa Kobieca Moc:
  Pintrest:


  #coachingrelacji #przyciagnijmilosc #relacjemiedzyludzkie #milosc


  Zaciszne miejsce na romantyczne i biznesowe spotkania
  Z-Hotel **** Otwock, ul. Wczasowa 25

 • #1 LIVE - Świadome relacje. Czyli jak budować szczęście i spełnienie w związku.

  30:58

  Wokół relacji i partnerstwa krąży wiele mitów. Za ich sprawą doświadczamy uczucia nieszczęścia, zawodów miłosnych, rozpadają się związki.
  Oto zapis LIVE z FB gdzie podejmujemy próbę oddzielenia iluzji i wyobrażeń na ten temat

 • PLASTER MIODU. Psalm 93: Modlitwa uspokojenia

  9:31

  Internetowe słuchowisko PLASTER MIODU z komentarzami do psalmów.

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||
  _______________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||

 • Wstawaki 125 Jak dziecko

  5:51

  #Wstawaki
  Seria poranna! Jak dobrze rozpocząć dzień? Zapraszamy na WSTAWAKI.

  Muzyka:
  Jan Smoczyński

  ________________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →

  Zapraszamy na nowy portal

  Polecamy subskrypcje portalu na YT

  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na Facebooku:

  Twitterze:

  Instagramie:  Zapraszamy.

 • Jak polepszyć relacje w rodzinie?

  19:32

  Spotkania rodzinne, to nagranie pochodzące z kursu dla rodziców: Zrozumieć, aby kochać lepiej
  Jak wychowywać, aby dziecko czuło się kochane?
  Jak kochać i jednocześnie mieć zdrowe wymagania?
  Jak w tym wszystkim się nie pogubić i nie zagubić siebie jako człowieka?

  Sama będąc mamą przez lata szukałam (i ciągle szukam) odpowiedzi na te ważne pytania. Moje miejsca poszukiwań to inni ludzie, książki, własne doświadczenia i przemyślenia. Wiesz jak to jest, kiedy samemu odkryjesz to, co przynosi rezultaty spontanicznie dzielisz się tym z innymi. Najpierw było to rzeczywiście spontaniczne, ale później były to już szkolenia, warsztaty, indywidualne spotkania. Następnie wpisy na blogu i prowadzenie kanału na YouTube. Teraz przyszedł czas na kurs on-line.

  To co uważam za ważne w wychowywaniu dzieci (do 10 roku życia) zawarłam w następujących tematach:

  1. Jak kochać dziecko aby ono czuło się kochane? (czas nagrania: 1h 19 minut)

  Omawiam tutaj koncepcję pięciu języków miłości.

  2. Jak rozwijać (a nie tłamsić) osobowość dziecka? (czas nagrania: 1h 09 minut)

  Przechodzimy przez cały proces od odkrycia osobowości; poprzez wzmacnianie silnych i niwelowanie słabych stron; a kończąc na skutecznych metodach motywowania i pocieszania odpowiedniego do typu osobowości dziecka.

  3. Jak uwzględniać fazy rozwoje w procesie wychowywania dziecka? (czas nagrania: 35 minut)

  Czyli jak zrozumieć, co na danym etapie rozwoju jest dla dziecka ważne.

  4. Jak odkryć główne potrzeby dziecka? (czas nagrania: 20 minut)

  Dwie główne potrzeby to poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Przyjrzymy się jak je zaspokajać.

  5. Jak we właściwy sposób wzmacniać pozytywne zachowania dzieci? (czas nagrania: 08 minut)

  Czyli dajemy dziecku silną dźwignię do rozwoju.

  6. Jak radzić sobie z zachowaniami „nieznośnymi”? (czas nagrania: 27 minut)

  Co jest zachowanie „nieznośne” wszyscy wiemy, ale jak być asertywnym czyli szanującymi zarówno siebie jak i dziecko? Temu właśnie się przyjrzymy.

  7. Jak dobrać odpowiedni styl wychowawczy do zachowania dziecka? (czas nagrania: 14 minut)

  Dzieci to żywioł, dlatego zaadaptowałam model „przywództwa sytuacyjnego” do budowania relacji z dziećmi.

  8. Jak mamy sobie poradzić z własną frustracją i złością jako rodzice? (czas nagrania: 34 minuty)

  Ważny temat, ponieważ dzieci bardziej nie zawsze robią to co mówimy, ale zawsze to co czynimy.

  9. Jak słuchać tak, aby dziecko czuło się wysłuchane? (czas nagrania: 40 minut)

  Sztuka słuchania, to umiejętność, którą stale potrzebujemy w sobie rozwijać.

  10. Jak zachęcać dzieci do działania? (czas nagrania: 27 minut)

  Dzieci nieustannie się rozwijają i rozumiejąc te zasadę życia, możemy im pomóc to zrobić w naturalny sposób.

  11. Jak wykorzystać naturalny potencjał dziecka? (czas nagrania: 29 minut)

  Jeden z przyjemniejszych tematów ????

  12. Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci? (czas nagrania: 10 minut)

  Jeden z nieprzyjemniejszych tematów w wychowaniu.

  13. Jak rozwijać dziecko wszechstronnie? (czas nagrania: 12 minut)

  „Wizja tunelowa” jest zawsze zagrożeniem a szczególnie dla dzieci. Potrzebujemy wiedzieć, że „nasze dziecko jest skomponowane z wielu tematów”.

  14. Wspólne początki, czyli… (czas nagrania: 25 minut)

  …jak rozpoznać naturalny cykl życia niemowlaka oraz przeżyć bunt dwulatka.

  BONUS:

  15. Dwa modele wychowania. (czas nagrania: 14 minut)

  Porównuje dwa odmienne style wychowania, abyśmy zdobyli większą perspektywę tego co i dlaczego robimy.

  Więcej info o kursie:

 • Rób tylko to, co lubisz! |#ROZWÓJ

  14:00

  Czy możliwe jest by robić tylko to, co się lubi?

  Czym jest stan FLOW i czy jest to tylko potoczny zwrot?

  Co zrobić by przeżywać więcej takich stanów w codziennym życiu?
  ________________________________________________________
  Najnowszy film z serii #ROZWÓJ:

  Jesteś sfrustrowany? To bardzo dobrze!  Filmy z serii #RELACJE:

  Jestem w związku i zakochuje się w kimś innym!


  Jak poderwać dziewczynę?


  Dlaczego w związku warto spędzać czas osobno?


  Dlaczego nie warto szukać drugiej połówki?  Bylismy na misji w Indiach:


  Co nieco o naszym kanale:
  Czym są Aszyki?

  ZAPRASZAMY!
  Facebook:
  Instagram:

  ________________________________________________
  W filmie wykorzystano fragmenty utworów na prawie cytatu:
  - Chłopaki nie płaczą reż. Olaf Lubaszenko, wyst. Tomasz Bajer, Maciej Stuhr, 2000
  - Tamagochi muz. wyk. Taconafide, tekst Filip Szcześniak, Kuba Grabowski, 2018

 • CNN#107 Eksplozja radości

  13:38

  #cnnkazankodookienka #langustanapalmie

  II Niedziela Adwentu, Rok C

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)

  Aby dowiedzieć się więcej o 3D || Trójwymiarowej Akcji Charytatywnej Fundacji Malak kliknij tutaj
  A tu można wpłacać środki:
  Nr konta: 66 2490 0005 0000 4600 4187 4235
  Tytułem: Darowizna - Adwent 3D
  Dane: Fundacja MALAK
  pl. Na Stawach 1/1
  30 -107 Kraków
  Kod SWIFT: ALBPPLPW
  Numer IBAN: PL 66 2490 0005 0000 4600 4187 4235
  _______________________________________

  1. czytanie (Mi 5, 1-4a)

  Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem.

  2. czytanie (Hbr 10, 5-10)

  Bracia: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

  Ewangelia (Łk 1, 39-45)


  W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

  ________________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu


  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → Facebooku || ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  _______________________________________

 • Dlaczego wchodzimy w toksyczne relacje?

  36:58

  Zdarzają się związki, w których znajdziemy poczucie bezradności, uwikłania, podkopywanie wiary w siebie i manipulację. Skłonność do tworzenia toksycznych relacji mają zazwyczaj osoby o typie osobowości łatwo uzależniającej się od partnera. Nie jest łatwo także osobom z niskim poczuciem własnej wartości.

  O toksycznych relacjach mówi w spotkaniu na żywo z internautami Joanna Godecka, terapeutka i autorka porad w Sympatii.

 • DAJE CI SLOWO #08 Słowo, które przywraca do życia

  5:37

  Bóg nie uznaje cichych dni w relacjach z człowiekiem. Nie ma również najmniejszych zamiarów, aby nas „zagiąć Słowem” czy „zepchnąć w kozi róg”. Natomiast my zranieni przez grzech własny lub kogoś innego czy też przygnieceni cierpieniem jesteśmy głęboko spragniony Słowa i bliskości. Jezus jest więc ostatecznym Słowem, które Ojciec wypowiada do każdego z ludzi i proroczo wypełnia zapowiedź ze Starego Testamentu, że „Słowo jest blisko ciebie…”. Dosłownie, jest bliskość jest doskonałym wyrazem Słowa Ojca. Ojciec Joachim Badenii powiedział kiedyś, że „jedna z wielkich nadziei, jakie daje nam chrześcijaństwo to ta, że nie ma ostatecznej nieobecności”, stąd papież Franciszek uczy, że bliskość musi być podstawowym kryterium ewangelizacji, aby mogła trafić do serca człowieka. To właśnie o przemieniającej bliskości i czułości Słowa Miłości Ojca, którym jest Chrystus pragnę mówić w komentarzach do wybranych przeze mnie fragmentów

  __________________________________________

  Fragment do rozważania:

  Łk 24, 13-34
  ________________________________________

  Zdjęcia i montaż:
  Błażej Grabka | blazej.grabka@gmail.com

  muzyka:
  Meydän - Between (Trip Hop) na licencji Creative Commons
  ________________________________________

  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:


  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Tu nas można wesprzeć:

  _________________________________________

  Dziękujemy Braciom Dominikanom ze Szczecina za udostępnienie miejsca na nagranie ||

 • CNN#089 Nie pij wódy!

  12:05

  #cnnkazankodookienka
  Kazanie na XX Niedzielę zwykłą

  Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
  _______________________________________

  1. czytanie (Prz 9, 1-6)

  Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: «Prostaczek niech tutaj przyjdzie!» Do tego, komu brak rozumu, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą rozsądku».

  2. czytanie (Ef 5, 15-20)

  Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
  I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

  Ewangelia (J 6, 51-58)

  Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

  ________________________________________

  Aby nas wesprzeć kliknij tu


  Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
  → ||


  Można nas również znaleźć na:
  → Facebooku || ||
  → Facebooku || ||
  → Twitterze || ||
  → Instagramie: || ||

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  _______________________________________

 • Oktagon Wiary #3 Miłość

  7:32

  27 grudnia - Ewangelia (J 20, 2-8)

  Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

  Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
  ________________________________________

  powiedział, co wiedział: Piotr Laskowski OP
  zdjęcia zrobił i zmontował, jak potrafił: Mateusz Mrzyk OP
  ________________________________________
  Znajdź nas:

 • Miriam 26 Przyczyna radości

  10:40

  #LitaniaLoretańska
  Zapraszamy na nową serię o Miriam, czyli komentarz do Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny.

  Kyrie, elejson.
  Chryste, elejson.
  Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
  Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
  Matko Chrystusowa, módl się za nami.
  Matko Kościoła, módl się za nami.
  Matko łaski Bożej, módl się za nami.
  Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
  Matko nieskalana, módl się za nami.
  Matko najczystsza, módl się za nami.
  Matko dziewicza, módl się za nami.
  Matko nienaruszona, módl się za nami.
  Matko najmilsza, módl się za nami.
  Matko przedziwna, módl się za nami.
  Matko dobrej rady, módl się za nami.
  Matko Stworzyciela, módl się za nami.
  Matko Zbawiciela, módl się za nami.
  Panno roztropna, módl się za nami.
  Panno czcigodna, módl się za nami.
  Panno wsławiona, módl się za nami.
  Panno można, módl się za nami.
  Panno łaskawa, módl się za nami.
  Panno wierna, módl się za nami.
  Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
  Stolico mądrości, módl się za nami.
  Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
  Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
  Przybytku chwalebny, módl się za nami.
  Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
  Różo duchowna, módl się za nami.
  Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
  Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
  Domie złoty, módl się za nami.
  Arko przymierza, módl się za nami.
  Bramo niebieska, módl się za nami.
  Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
  Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
  Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
  Królowo Aniołów, módl się za nami.
  Królowo Patriarchów, módl się za nami.
  Królowo Proroków, módl się za nami.
  Królowo Apostołów, módl się za nami.
  Królowo Męczenników, módl się za nami.
  Królowo Wyznawców, módl się za nami.
  Królowo Dziewic, módl się za nami.
  Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
  Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
  Królowo różańca świętego, módl się za nami.
  Królowo rodzin, módl się za nami.
  Królowo pokoju, módl się za nami.
  Królowo Polski, módl się za nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Muzyka:
  _______________________________________
  Tu nas można wesprzeć:

  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:


  Można nas również znaleźć na:
  Facebooku:
  Twitterze:
  Instagramie:

  Zapraszamy.

 • Wstawaki 304 Lata świetlne

  5:07

  Aby nas wesprzeć kliknij tu →

  Zapraszamy na nowy portal

  Polecamy subskrypcje portalu na YT

  Można nas również znaleźć na Facebooku:


  Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:

  Można nas również znaleźć na Facebooku:

  Twitterze:

  Instagramie:


  Zapraszamy.

 • Stabilny, zdrowy związek vs Niestabilny, obsesyjny związek w świetle psychoanalizy

  11:48

  Czym charakteryzuje się, a czym nie charakteryzuje się stabilny, dojrzały związek ? Po czym poznać niedojrzałą i dojrzałą miłość ? Jak poznać, że partner jest stabilny w uczuciach i jest gotów stworzyć poważny związek ?
  Dlaczego boje się zaangażować emocjonalnie ? Dlaczego on co chwile zmienia partnerki ? Dlaczego nie mogę znaleźć prawdziwej miłości ? Jak rozróżnić zdrową i toksyczną miłość ? Czy nieudane związki to efekt niskiego poczucia własnej wartości ?
  Odpowiedź na te pytania znajdziecie państwo w powyższym filmie.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Psycholog Katowice(student ostatniego roku psychologii):
  Facebook :
  Instagram :
  Subskrybuj :

 • Jak buduję relację z Bogiem?

  15:23

  Bycie w relacji z Bogiem to ciągłe dbanie o Wasz wspólny kontakt. Na rozwijanie tej relacji składa się wiele ważnych elementów. W tym odcinku mówię o tym, jak ja buduję na co dzień relację z Bogiem.

Menu